Nagłówek

Zarejestruj się


Prosimy o wypełnienia formularza w celu nadania RABATÓW
Wstecz
* W związku z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), niniejszym wyrażam(-y) na rzecz DIAMENT SP. Z O.O. SP. K zgodę na przesyłanie, obecnie i w przyszłości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), dotyczących w szczególności działalności oraz promocji i innych akcji handlowych organizowanych przez DIAMENT SP. Z O.O. SP. K . Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DIAMENT SP. Z O.O. SP. K w celu realizacji mojego zamówienia, jak również w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentowania Firmy. Odwołanie niniejszej zgody wymaga zachowania formy pisemnej i przesłania listem poleconym, lub dostarczenia osobiście za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do DIAMENT SP. Z O.O. SP. K.